İSTİKRARLI VE GÜVENİLİR KÖPEK

İSTİKRARLI VE GÜVENİLİR KÖPEK

İSTİKRARLI VE GÜVENİLİR KÖPEK

08 Ekim 2016 – 06 Kasım 2016

Yang Toprak – Köpek (Yang Toprak)

Çin takvimine göre, 08 Ekim’den itibaren Köpek ayına giriyoruz. Çin Metafiziğinde her şey iki elementin birbiriyle olan ilişkisiyle açıklanır. Dolayısıyla her ay, yine iki element ile tanımlanır. 2016 Ekim ayı, Köpek (Yang Toprak) üzerinde oturan Yang Toprak ile karşımıza çıkıyor. Çin Astrolojisinde, en çok ortaya çıkan element, Toprak elementidir, çünkü tüm toprak burçlarının her biri, her elementin doğada bitişini temsil eder. Çin Astrolojisinde, her mevsimin son ayı toprak elementi ile biter. Köpek, ateş elementinin mezarıdır. 12 hayvanla temsil edilen Çin Takvimine göre Köpek, Sonbahar mevsiminin sonu ve Ekim ayının temsilcisi, Hsia Aylarının 9. sudur.

Elementlerin Anlamı

Yang Toprak ; Yang Toprak ağır bir topraktır. Katı bir kayaya, ya da dağa benzetilebilir. Yang Toprak insanları da bir dağ gibi heybetli yapıdadırlar. Her zaman istikrarlı ve güvenilirdirler. Ayakları yere basan insanlardır. Dolayısıyla, her zaman sırtınızı yaslayabilir, sırlarınızı paylaşabilirsiniz. İnsanları dinlemeyi severler, ancak kendilerinden bahsetmekten hoşlanmazlar. O yüzden de, dışarıdan mistik görünebilirler.

Bir dağ gibi her zaman kuvvetlidirler. Kendi kendilerine yeterler, etraftan yardım istemezler ve tavsiye almazlar. Hedeflerini belirlediklerinde, kimseye ihtiyaç duymadan üretebilir ve yeteneklerini geliştirebilirler. Bir dağ gibi heybetli olmaları ile beraber, durgun ve ağırkanlıdırlar. Ahlaki ilkeleri de çok kuvvetli olduğu için, doğru karar vermek adına, sürekli erteleme yaparak, bazen fırsatları da kaçırabilirler. Önemli kararlar söz konusu olduğunda her zaman mantıklarının sesini dinlerler.

Barışçıl ve uyumlu yapıları vardır. Toprak, üzerine atılan tohuma cevap verir, onu filizlendirir büyütür. Toprak berekettir. Toprak verendir. Yang Toprak insanları da, aynı Toprak Ana gibidir. Sürekli veren, şefkatli kişilerdir.

Köpek (Yang Toprak) ; Çin astrolojisinde köpek, yeryüzünün kapısını temsil eder. Dolayısıyla, Çin’deki kutlamalarda ejderha ile birlikte köpek figürlerini de görürüz. Köpek, çok kuvvetli toprak enerjisidir ve diğer burçlardan farklı olarak, enerjileri de farklıdır.

Köpek, dürüstlüğü, sadakati ve vefayı temsil eder. Önsezileri güçlü bir hayvandır. Köpek burcu insanları, prensipleriyle hareket ederler, sürpriz ve değişimleri sevmezler. Adalet duyguları yüksektir. Haksızlıklarla sürekli savaşırlar. İş hayatında zeki ve çalışkandırlar. Görev duyguları gelişmiştir, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar. Ruh halleri değişkenlik gösterebilir. Arkadaşları arasında çok iyi dinleyicidirler. Güvenilir olduklarından çok da iyi sır saklarlar. Empati sahibidirler. Asla kin tutmazlar.  Ailelerinin ve sevdiklerinin hayatı ve iyiliği her şeyin üstündedir.

2016 Ekim Ayı Yang Toprak- Köpek (Yang Toprak) Element Kombinasyonu 戌戊

Doğanın değişmeye, günlerin kısalmaya, havaların soğumaya, yaprakların sararıp dökülmeye başladığı Ekim ayı ile birlikte, sonbahar mevsimini uğurluyoruz. Artık, Toprak elementinin belirmeye başlaması ile, yakınlaşan kış sezonunun Su elementinin de yükselmeye başladığını söyleyebiliriz. Su elementinin, Ateş elementinin tersine duyguları daha çok içe dönüş, endişe, korku ile bağlantılı olduğu için, bu geçiş döneminde biraz daha hüzünlü ruh hallerinde olabiliriz. Ama unutmayalım ki içinde bulunduğumuz bu ay içinde, Toprak elementinin hayat veren, besleyen, kaynak olan yapısı da bizimle olacak. Çünkü, Toprak, her zaman ana gibi şefkatlidir, dingindir, sabit, sağlam ve dengelidir.

Yang Toprak, yapısı itibari ile bir dağ gibidir, sağlamcıdır. Dolayısıyla ayaklarımızın yere sağlam basmasını isteyeceğimiz bir ay bizi bekliyor. O yüzden bütün ilişkilerimizde dürüstlük ve adalet çok önemli. Bazılarımız bu ay, kuvvetli toprak enerjisi ile beraber içe dönüş yaşayabilir ve kendince hesaplaşmalara gidebilir. Bu kısa süreli yalnızlık ve melankoli dönemini, kendimizle yüzleştiğimiz bir deneyim olarak düşünmeliyiz. Topraklanmak ve meditasyon yaparak, merkezimizi bulmak, bu ayı değerlendirmek için ideal…

Bu ay içinde, insani ilişkilerimizi ve yaşam şekillerimizi ve koşullarımızı tekrar yorumlamaya başlama dürtüsünü hissedeceğiz. Bu dönemi, yaşantımızı şekillendiren eğitim, ahlak, sosyal yaşam, sağlık problemlerinin çözüme yönelik geliştirilip revize edileceği bir dönem olarak görebiliriz.

Ay içinde, çevre kirliliğinin azaltılması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için gerekli olan yeni enerji kaynaklarının yaratılması için dünya çapında teşvikler oluşabilir.

Ekim ayı, Adalet duygusunun öne çıkacağı bir ay. Dünyanın yükselmesi için gerekli olan diyalog ve dayanışmanın evrensel değerlerini haykıran birçok sesi duymaya başlayacağız. Bencillik, açgözlülük ve cehalet, dünyadaki en büyük eşitsizliklerden sadece birkaçı… Ve ancak, bireysel ve kolektif düzeydeki, sosyal ve kültürel bir yapılanma, toplum dışına itilmiş ihmal, ilgisizlik ve kabul görmeyen bu dünyadaki diğer milyonlarca insana umut verebilir.

Ekim ayı boyunca toprak enerjisi oldukça kuvvetli olacak.  Yang Toprak, insan vücudunda mideyi ve pankreası işaret eder. Bu kuvvetli toprak enerjisi, doğum haritasında çok toprak elementi olanlar için bu konular ile ilgili sağlık problemleri çıkabileceğini işaret etmektedir.

Yang toprak aynı zamanda toprak alanları, arazileri, dağları, ve yolları da temsil eder. Ay içinde çıkacak bu kuvvetli toprak enerjisi, dağ ve arazi sporlarında yaşanabilecek aksilikleri işaret eder. Aynı zamanda, uzun yolda hızlı araba kullanmaktan  kaçınmamız gerekir. Özellikle doğum haritalarında öküz-köpek- keçi bulunanlar için bu ay toprak cezası oluşacağından, özellikle bu kişilerin çok daha temkinli olmasını öneririz.

2016 Ekim Ayı BaZi

Uyum; Doğum anında, 4 sütunun herhangi bir Yer hanesinde; Tavşan, At veya Kaplan olanlar, Köpek ayı ile bir “Uyum” oluşturacakları için, ayı rahat geçireceklerdir.

Tavşan yılları: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 – Tavşan Ayı: Mart

At yılları: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 – At Ayı: Haziran

Kaplan yılları: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 – Kaplan Ayı: Şubat

Aynı zamanda, Gün sütununun Gök Hanesinde, Yang Toprak olanların, özel ilişkilerinde, en iyi uyumu yakalayacakları kişiler, Yin Su elementi olan yani Yin Su gününde doğmuş olanlardır.

Zıtlık; Doğum anında, 4 sütunun herhangi bir Yer hanesinde, Ejderha elementi olanlar; Köpek ayı ile zıtlığa girecekleri için, daha çok seyahat, iş değişikliği, ev değişikliği yaşayabilirler, bu ay boyunca sosyal konularda ve insan ilişkilerinde zorlanabilirler. Bu tarz bir “Zıtlık”, hareket, kaza ve değişim de getirir.  Bu kişilere,  bu etkiyi, ev-ofis-iş, değiştirerek ve bol bol seyahat ederek dengelemeleri önerilir. Ancak bu değişimleri gerçekleştirirken her türlü riskli sayılabilecek aktivitelerden kaçınmaları uygundur. Bu kişilerin ay boyunca, korunma amaçlı olarak, üzerlerinde bir “Tavşan” sembolü taşımaları önerilir.

Ejderha yılları: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 – Ejderha Ayı: Nisan

Toprak cezası; Doğum anında, 4 sütunun herhangi iki Yer hanesinde, aynı anda, öküz ve keçi olanlar, aydan gelen köpeğin etkisi ile birleşince, toprak cezası oluşturacaklardır.  Bu kişiler sağlıkları ile ilgili problemler yaşayabilirler.

Öküz yılları: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 – Öküz Ayı: Ocak

Keçi yılları: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 – Keçi Ayı: Temmuz

Toprak cezası alanlar için, bu ay dağ sporları, arazi etkinlikleri yapmaları önerilmez. Toprak aynı zamanda yolları simgeler. Dolayısıyla hızlı araba kullanmak da, bu cezaya girenler için tavsiye edilmez.

Birikim Yıldızı; Doğum anında, 4 sütunun Gün hanesinde; Ağaç veya Su elementi olanlar için, Ekim ayı, para birikimi yapabilecekleri bir aydır.

Bu noktada günler çok sayıda olduğu için belirtilmemiştir.

Maalesef, Çin Astrolojisine göre, içinde bulunduğumuz Ekim, yani Köpek ayı, her zaman önem verdiğimiz Koruyucu Melek yıldızının etkisini almadığımız bir aydır.

Toprak ayı; Su günlerinde doğanlar için, hayatlarını kontrol eden güçlerin ve kişilerin; Ağaç günlerinde doğanlar için, para ile ilgili konuların; Ateş günlerinde doğanlar için, yetenekleri ile ilgili gelişmelerin, Toprak günlerinde doğanlar için, insan ilişkilerinin, dostluklar, aile ilişkileri ve rakiplerin; Metal günlerinde doğanlar için ise, eğitim ile ilgili konuların daha çok gündemde olacağı bir aydır.

Önemli not: Yukarıda verilen bilgiler yıllar ile sınırlı tutulmuştur. Günler ve saatler çok sayıda olduğu için, burada belirtmek mümkün olmamıştır. Eğer siz de kendi detaylı haritanızı ve potansiyelinizi merak ediyorsanız www.madeinfengshui.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

2016 Ekim Ayı Feng Shui Enerjileri

Ekim ayının 07 Kasım’a kadar geçerli olan Feng Shui Enerjilerine baktığımız zaman ise;

Olumlu Yönler;

Güneybatı (8,9); Bereket, mutlu olaylar, kutlamalar ve parasal kazançlara yardımcı olacak en olumlu yön. Evlerinizin ve işyerlerinizin bu bölgelerinde, bereketi daha da arttırmak için, hareketli nesneleri ve ateş renkli aksesuarlarınızı kullanabilirsiniz.

Doğu (9,1); Kariyer, liderlik, başarıyı ve gelecekteki bereketi getiren yıldızlar bu yönde. İşte terfi veya yeni iş olanakları, girişimleri arıyorsanız, çalışmalarınızı bu yıldızın bulunduğu Doğu yönündeki odalarda yapmanızı tavsiye ederiz. Hareketli bir su objesi kullanılabilir.

Kuzey (7,8);Buraya gelen bereket enerjisini dengeleyebilmek için, seneden gelen metalin neden olduğu etkiden kurtarmamız gerekiyor. Dolayısıyla su elementini destekleyen aksesuarları burada kullanabilirsiniz.

Kuzeybatı (3,4); Yaratıcı artistik ve akademik çalışma yapanları destekleyecek bir sektör olmasına rağmen, yoğun ağaç enerjisi bu bölgede, kavga ve tartışmaları tetikleyebilir. Kırmızı renkli aksesuarlarınızı bu bölgede değerlendirebilirsiniz.

Olumsuz Yönler;

Güneydoğu (1,2); Hastalıkları tetikleyen yıldız bu yönde etkisini arttırıyor. Bu yöndeki odalarda fazla zaman geçirmemeye özen gösterin. Önlem olarak, 6 adet metal çin parası asılabilir.

Batı (4,5);Kaza ve aksilikler Batı yönünde etkisini arttırıyor. Bu sektöre gelen odalarda fazla zaman geçirmemeye özen gösterin. Bu odaları aktif olarak kullanmayın. Akademik çalışma yapanlar, yazarlar bu odalarda çalışıyorlarsa, üretmekte zorlanacakları gibi, öğrenciler de konsantrasyon sorunları yaşayacaklardır. Etkiyi azaltmak için metal çan asabilirsniz.

Merkez (2,3);Kavga ve tartışmaları gündeme getiren “3” yıldızı, maalesef, hastalıkları tetikleyen “2” yıldızı ile beraber merkeze yerleşiyor. Birbiriyle zıtlaşan 2 element, her zaman problemlere yol açar. Merkezdeki ilişkilerde de (eş-yakın arkadaş-iş arkadaşları), bu yüzden gerilimli ortamlar yaşanabilir.

Güney (6,7);   Metal elementi, yoğun olarak bu sektörde karşımıza çıkıyor. Oluşabilecek skandal, dedikodu, hırsızlık, hukuki problemlerin etkisini azaltmak için, bu yöndeki odalarda, dikdörtgen cam bir vazo içinde 3 adet bambuyu yerleştirebilirsiniz.

Sağlık dolu, Huzurlu, Mutlu bir ay geçirmeniz dileğiyle….X